gunesenerjisininkullanimalanlari.com

GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARI

Yeryüzüne her sene düşen güneş ışınlarının enerjisi, yeryüzünde şimdiye kadar belirlenmiş olan fosil yakıt deposunun yaklaşık 160 katı kadardır. Bu sebeple Güneş, sandığımızdan daha etkili ve kullanışlı bir enerji kaynağıdır. Ülkemizdeki önemi her geçen gün artmakla beraber, Güneş enerjisi ev ısıtmasından,sokak aydınlatmalarına kadar her alan girebilmiş durumdadır. Fosil yakıtlarının çevreye verdiği zarar ve tüketiciyi yıldıran masrafları, her geçen gün artan Güneş enerjisinin kullanımındaki artışı tetikleyen sebeplerden bir kaçıdır.

Genel anlamda Güneş enerjisinin kullanım alanlarını, uygulamalarını iki temel başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki güneş enerjisi ısı uygulamaları, ikincisi ise güneş enerjisi elektrik uygulamaları olarak isimlendirilebilir. İlki, yani Güneş Enerjisi Isı Uygulamasında öncelik, güneş enerjisinden ısı elde etmek olsa da bu uygulamadan elektrik elde etmekte mümkündür.

Güneş Enerjisi Elektrik Uygulaması da, güneş pilleri denilen yarı iletkenler sayesinde, güneş ışınları elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Güneş enerjisi uygulamaları aracılığıyla ortaya çıkan enerjinin kulanım alanları da oldukça çeşitlidir. Tuzlu sudan tatlı su elde etme de, sera ısıtılmasın da, yüzme havuzlarının ısıtılmasında ve binaların ısıtılması- soğutulması gibi pek çok alanda kullanımı mevcuttur.